PajuCNielu Oy asiantuntijat

PajuCNielu Oy:n bioenergian tuotannon asiantuntijat ja henkilökunta on käytettävissänne.

Asiantuntijatiimimme on pitkään selvittänyt mahdollisuuksia luoda Suomeen koko maata koskeva uusi elinkeinomuoto, joka pohjautuisi bioenergiakasvien ammattimaiseen viljelyyn. Käytännön tutkimuksien ja laskelmien kautta olemme todenneet hiilinieluja kasvattavat ja luontoa hyödyttävät mahdollisuudet erittäin suuriksi. Tutkimuksien mukaan menetelmät tuottavat myös uuden 100% ekologisen mahdollisuuden tuottaa energiaa ja käsitellä yhdyskuntajätteitä.

Pajuenergia logo

Jussi Knaapi, agronomi

Olen pitkän linjan viljelijä, maataloustoimittaja ja Neuvo-2027 toimija, koulutuksen osalta olen agronomi, (maatalousteknologia). Tilamme sijaitsee Etelä-Pohjanmaalla Isossakyrössä. Kyseessä on kasvinviljelytila, jolla olemme viljelleet sokerijuurikasta, perunaa ja teräviljoja. Maatilakoetoiminta on ollut koko ajan ohjelmassa alkaen 1980-luvulta.

Olen toiminut Koneviesti-lehden freelance-toimittajana 1980-luvulta alkaen ja toiminta jatkuu edelleen. Aihepiiri on kattanut kaiken uuden tekniikan ja nyttemmin nimenomaan maaperän terveyteen, kasvukuntoon, ympäristövaikutuksiin ja hiilen sidontaan liittyvät teemat.

Vuodesta 2019 alkaen olen poikani Juhan kanssa tarjonnut maaperän mittauspalveluja perustuen Veristech maaperäskannerilla suoritettavaan peruskartoitukseen, jota täydennetään erilaisilla lisämittauksilla. Olemme ainoa taho Suomessa, joka tarjoaa tämän tyyppistä maaperän terveyden ja hiilen sidonnan todentamispalvelua.

Lyhytkiertoviljelyn osalta olen ollut mukana ”ensimmäisen aallon” joukossa pajun osalta 1992 ja ruokohelven osalta myös noina vuosina.

Kirjoituksiani aiheesta

Veli Pohjonen henkilökuva.

Veli Pohjonen, maatalous- ja metsätieteiden tohtori

Olen väitellyt maatalous- ja metsätieteiden tohtoriksi Helsingin yliopistossa vuonna 1975.

Olen myös toiminut tutkijana Metsäntutkimuslaitoksessa, metsäneuvonantajana ulkoministeriössä (1989-1990) ja professorina (1990-1999) Joensuun yliopistossa.

Myöhemmin siirryin Helsingin yliopistoon ja toimin metsänhoitotieteen, erityisesti metsäpuiden energiaviljelyn, dosenttina. Erilaiset maatalous- ja metsäalan kehitysavun hankkeet ovat työllistäneet minua Afrikassa yhteensä 17 vuoden ajan.

Kirjoituksiani aiheesta

Reino Mantsinen henkilökuva.

Reino Mantsinen, puutarhuri ja yrittäjä

Olen puutarhuri, yrittäjä- ja suorittanut rationalisointitutkinnon, ammatti-isännöitsijä, kehittänyt metsäteollisuuden lietteistä maanparannus- ja lannoiteaineita, Humuspehtoori Oy:n perustaja.

©2014 PajuCNiely Oy | Theme by Petri Tiaskorpi