Biomassan jatkojalostus

Jatkojalostusmahdollisuudet?

Kasvatetun biomassan jatkojalostus voidaan toteuttaa useilla eri tavoilla. Jatkojalostuksessa on mahdollista valmistaa puusta tai ruokokasveista tuotteita, joita pienemmän mittakaavan tuottaja voisi ryhtyä valmistamaan.

Tavoitteenamme on kehittää bioenergian viljelyä laajamittaisesti kannattavaksi toiminnaksi. Haluamme myös neuvoa käytännön toimijoita viljelyssä sekä sadon jatkojalostuksessa. Esimerkiksi polttohakkeen kysyntä on voimistunut ja hinta on noussut, joten tuotetun massan markkinoinnissa tuskin tulee olemaan ongelmia.

Biomassasta energiaksi

Kasvatettua puuainesta voidaan hakettaa ja käyttää lämpövoimalaitoksissa samaan tapaan kuin turvetta tai metsistä korjattua biopolttoainetta. Korjuu voidaan tehdä joko hakettaen suoraan kasvupaikalla tai kuivata ensin rankana tien varressa. Tällöin polttoaineen lämpöarvo paranee ja polttoaineen kulutus pienenee. Samalla hiilidioksidipäästöt vähenevät.

Bio- ja aktiivihiili

Biohiilen valmistusta on kehitetty ja sillä on kysyntää mm. puistoissa hiilensidonnan ja kasvualustan ominaisuuksien parantajana. Joensuussa on tekeillä torrefioidun biohiilen valmistuslaitos, joka voi käyttää raaka-aineena kasvatettua biomassaa. Kasvatettu puu soveltuu hyvin biohiilen raaka-aineeksi. Aktiivihiilen valmistaminen vaatii huomattavia investointeja mutta Neovalla on valmiina Ilomantsissa laitos, joka ehkä voisi käyttää energiapuuta aktiivihiilen valmistuksessa.

Kuivikkeet ja maanparannus

Kuivikekäytössä ollut hake toimii hyvänä pellon maanparannusaineena, jolle on kysyntää. Puuhakekuivikkeen ja lannan sekoitus muodostavat tehokkaan maanparannusaineen, joka soveltuu hyvin luomuviljelyyn. Bio- tai aktiivihiilen avulla voidaan sitoa ravinteita jätevesistä. Jätevesien ylimääräiset ravinteet voidaan käyttää hyväksi ”parantamalla” bio- tai aktiivihiilihakkeen ravinteikkuutta. Ylimääräinen ravinne siirtyy hyötykäyttöön ja on erinomaista ainesta maanparannukseen tai viheralueiden multien raaka-aineeksi.

Hake soveltuu myös eläinten kuivikkeeksi pieneen palakokoon kuivana haketettuna. Yhdessä lannan kanssa puuaines muodostaa erittäin hyvän lannoite- ja maanparannusaineen, jolla on myös hyvä pysyvän humuksen muodostuskyky. Puuhake sitoo liukoisia ravinteita vaikealiukoiseen muotoon. Lannan ja hakkeen seos vähentää siis ravinnehuuhtoutumia ja säilyttää lannan ravinteet kasvatusalustassa.

Pieneen palakokoon haketettu paju soveltuu myös kasvihuoneisiin ja kotitarveviljelyyn kasvualustaksi, mikäli se kompostoidaan sekä tarvittaessa lannoitetaan. Puuaineksesta valmistettu kasvualusta ei tiivisty pitkäaikaisessakaan viljelyssä ja siten se antaa mahdollisuuden monivuotisten kasvualustojen käyttämiseen.

Biomassasta teiden perustaksi.

Tuhkan käyttäminen teiden rakennemateriaalina

PCN:ssä on kehitetty uusi menetelmä varastoida, kuljettaa ja käyttää energiapoltosta syntyvä tuhka maanrakentamisessa. Menetelmän mukaan tuhkan käytöstä ei aiheudu ympäristöhaittoja ja tuhkarakenne on siirrettävissä tarvittaessa uuteen kohteeseen. Menetelmä sopii erityisesti tuhkalle, joka ei sovellu bioenergian viljelmien lannoitteeksi.

Lietteen hygienisointi- ja varastointimenetelmä

Olemme kehittäneet täysin ekologisen ja riskittömän metodin puhdistamolietteen hygienisointiin, jossa kuljetetaan ja varastoidaan liete suljetuissa pakkauksissa. Idea on vielä testaamatta ja vaatii edelleen kehitystyötä. Sama menetelmä soveltuu myös tuhkan tai kalkin käsittelyyn.

©2014 PajuCNiely Oy | Theme by Petri Tiaskorpi