Hiilen sidontaa lyhytkiertoviljelyllä

Edistetään lyhytkiertoviljelyä

PajuCNielu on perustettu vuonna 2020 ja tavoitteemme on edistää hiilen sidontaa Suomessa lyhytkiertoviljelyn avulla. Yhtiön visio on kasvattaa nopeakasvuisia puulajeja ja ruokokasveja käytöstä poistetuilla turvesoilla ja vähäravinteisilla pelloilla. Visiomme mahdollistaa turvesoiden ja joutomaiden palautamisen tuottavaan käyttöön.

Tarjoamme erinomaisen mahdollisuuden vajaakäytössä olevilta pelloilta ja entisiltä turvesoilta. Valjastamalla joutomaa pajun, haavan, koivun ja ruokokasvien kasvatukselle saada uutta energiaa ja saavutetaan useita muitakin hyötyjä.

Pajun kasvustoa talvella 2024.

Uutta bioenergiaa Suomeen

Muun muassa Itä-Suomessa on jäänyt paljon peltoja ja muita alueita vaille käyttöä. Tarjolla on ratkaisu, jonka avulla ne saadaan kasvamaan paljon uutta puuta tai muuta energiamassaa. Samalla syntyy uutta työtä ja parempaa tulevaisuutta koko Suomen kansalle.

Tarvitaan vain hieman osaamista. Ravinteetkaan ei ole pahitteeksi, kaikki lietteet, tuhkat ja muu lannoitteeksi kelpaavan aines tulee hyötykäyttöön.

Näitä ehdottaa pieni yritys: PajuCNielu Oy. Bioenergia-alan osaajaporukka.

Artikkeleita aiheesta

Nieluviljelyn tutkimustyötä

MMT Veli Pohjonen on laskenut tutkimusaineistojen perusteella pajun viljelystä syntyvän energiapuun ja sitoutuneen hiilen määrän ja niiden arvot. Laskelma on 300 000 ha:lle ja siitä selviää, että sitoutuneen hiilen määrä on yllättävän suuri ja bioenergiaa tulee lisää 8 milj. kuutiometriä eli suunnilleen sama määrä mitä nyt metsistä korjataan.

Hiiltä sitoutuu 4 tonnia/ha/vuosi (hiilidioksidina 14 tonnia), jonka arvo on 570 euroa hehtaarilla vuodessa. 300 000 ha viljely kompensoisi 10 fossiilisten polttoaineiden päästövirrasta, täysin ilmaiseksi, bioenergian tuotannon sivutuotteena.

Hiilen sidonta ei maksa mitään vaan syntyy viljelyn ohessa ja vaikuttaa monella tapaa myönteisesti ympäristöön ja viljelyyn.

Muistio 15 – 2021, Nieluviljelyn esimerkkilaskentaa

Pajun kasvatusta – Uutta tuottoa joutomaasta

Entisillä tai nykyisillä pelloilla voidaan kasvattaa lyhytkiertopuuta, ruokohelpeä lannoittamalla ja muilla tehokasvatusmenetelmillä.

Syntyy energiapuuta vähintään 15 kiintokuutiometriä puuta per vuosi ja hehtaari. Kasvun arvoksi muodostuu 300 – 400 euroa hehtaari, mikä on huomattavasti suurempi kuin nykyiset tulot ovat luonnonmukaisista hoitopelloista.

Vuokraamalla pellot energiankasvatukseen, tulee tuplasti rahaa omistajalle ja paikkakunnalle paljon viljelytyötä. Metsäkone- ja turveurakoitsijat saavat työtä ja elämisen mahdollisuudet paranevat.

Luomme parempaa tulevaisuutta syrjäseuduille.

Pistokkaita tarjolla

Haluatko aloittaa Salix Schwerinii ’amgunskaja’ siperianpajun viljelyn jo tänä keväänä. Aloita pajun kasvatus heti ja tilaa pistokkaat meiltä. Tarjoamme tarvittaessa myös ohjeistuksen onnistuneen viljelyn takaamiseksi.

Kysy tarjousta pistokkaista lähettämällä viesti yhteydenottolomakkeella yhteydenottosivulla.

Lyhytkiertoviljelyn tuottamia pajuja.

Näin tehokasvatetaan puita tai kortteita

Pellot lannoitetaan, kalkitaan tuhkalla ja muokataan. Rikkaruohot ruiskutetaan, että taimet saavat kasvaa pari vuotta ilman varjostusta. Paju voidaan istuttaa pistokkaasta tai rangasta vaakasuoraan asentoon.

Satoa päästään korjaamaan jo 5-7 vuoden kuluttua. Tiliväli on siis varsin lyhyt perinteiseen metsänkasvatukseen nähden.

Paju tulee istuttaa voimakkaammille maille ja se hyötyy lannoittamisesta. Haapaa voidaan kasvattaa myös heikosti kasvavalla metsäalueella. Haavan korjuu väli on 20-30 vuotta, mutta tili on muhkea. 300-400 m3/ha energiapuuta x 17 e. Kasvusto uusiutuu itsestään ja jos on käytettävissä ravinteita, kaikki tulee tarpeeseen.

3 vuotta kasvaneiden pajujen juurakkoja.
Energiapuuksi valmista raivattua pajua.

Työtä ja parempi tulevaisuus

Tarvitsemme vähintään 1000 ha maata yhden urakoitsijan työmaaksi. Ne voidaan vuokrata tai ostaa mikäli valtio ryhtyy tukeman bioenergiantuotantoa.

Itäisen Suomen, Pohjois-Karjalan, Savon ja Kainuun pellot sekä turvesuot huutavat käyttöä. Karjanpito on loppunut ja hömppäheinän viljely ei elätä ketään. Tarvitaan parempi tulo maanomistajalle ja töitä työhaluisille. Tässä on siihen hyvä mahdollisuus.

Kasvatetaan energiaa. Sitä tarvitaan aina ja monta kattilaa odottaa polttoainetta. Puusta voidaan valmistaa myös monia muitakin tuotteita. Kuiviketta, kasvualustaa, biokaasua tai biohiiltä.

Tartummeko kiinni parempaan tulevaisuuteen?

Puun pituuskasvun ennätys Pälkäneellä

Kesällä 2023 järjestimme pienimuotoisen seminaarin, jossa esiteltiin bioenergian kasvatushaketta ympäristö-, maa- ja metsätalousministeriön sekä Ely-keskuksen edustajille Kantokylässä. Tuolloin syyskuussa mitattiin todistajien läsnäollessa myös Suomen kaikkien puiden pituuskasvun ennätys yhdessä vuodessa. Pituutta kasville mitattiin 26.9.2023 viisi metriä.

Ilmastokriisi huutaa lisää hiilinieluja ja CO2-päästöjen pienentämistä. Yksin Suomessa on puoli miljoonaa hehtaaria maata, joka voitaisiin valjastaa pajun viljelyllä hiilinieluksi. Energiakäytön ohella paju voi olla myös tehokkain ja halvin maanparannuskeino.

Puutarha-sanomat 23.10.2023

Lyhytkiertoviljelyn satoa. Suomen ennätyspaju vuonna 2023 oli pituudeltaan 5 metriä.

©2014 PajuCNiely Oy | Theme by Petri Tiaskorpi